ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής με ετήσιο μέσο όρο παραγωγής πάνω από 80 εκατομμύρια μεταφρασμένες λέξεις σε περισσότερα από 120 ζεύγη γλωσσών και 60 διαφορετικές ειδικεύσεις.

Τι είναι αυτό που κάνει μια μετάφραση επιτυχημένη

Σύμφωνα με τους περισσότερους ορισμούς, η μετάφραση είναι «η δραστηριότητα ή η διαδικασία αντικατάστασης των λέξεων μιας γλώσσας με λέξεις μιας άλλης γλώσσας που έχουν το ίδιο νόημα». Αλλά μια επιτυχημένη μετάφραση είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό.

Χρειάζεται μια ολόκληρη ομάδα ειδικών, η εφαρμογή συγκεκριμένων μεθοδολογιών και πολιτικών διασφάλισης ποιότητας, η χρήση των τελευταίων τεχνολογιών και εργαλείων και, ίσως το πιο σημαντικό, χρόνια πολύτιμης εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την παραγωγή μιας μετάφρασης επιτυχώς προσαρμοσμένης στην τοπική αγορά.

Με 35 χρόνια εμπειρίας ως κορυφαίος πάροχος μεταφράσεων όλων των ειδών για την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, η ORCO παρέχει ένα πλήρες φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μεταφρασμένων προϊόντων.

Τι προσφέρουμε

 • Γλώσσες: Καλύπτουμε περισσότερους από 100 διαφορετικούς συνδυασμούς γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών, καθώς και γλωσσών της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

 • Τομείς εξειδίκευσης: Οι ειδικεύσεις μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως γενικές μεταφράσεις, τεχνική τεκμηρίωση, οικονομικές και νομικές μεταφράσεις, μεταφράσεις υλικού μάρκετινγκ, ιατρικές μεταφράσεις και μεταφράσεις για τον δημόσιο τομέα.

 • Άλλες υπηρεσίες: Εκτός από μεταφράσεις, προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία συμπληρωματικών γλωσσικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες επιμέλειας και διαχείρισης ορολογίας, τοπική προσαρμογή λογισμικού, πιστοποιημένες μεταφράσεις, μεταφράσεις voiceover και υποτίτλων βίντεο, και ηλεκτρονική σελιδοποίηση.

 • Ομάδα ειδικών: Για να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες, απασχολούμε μια μεγάλη ομάδα υπεύθυνων διαχείρισης έργου (project manager), μεταφραστών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, τεχνικών και δημιουργικών μεταφραστών, εκ των οποίων άλλοι ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό μας και άλλοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι συνεργάτες μας είναι εξαιρετικά έμπειροι στους αντίστοιχους τομείς εξειδίκευσής τους.

 • Μεταφραστές: Το παγκόσμιο δίκτυο μεταφραστών μας εκτείνεται σε πολλές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο και αποτελείται από έγκριτους επαγγελματίες που μεταφράζουν στη μητρική τους γλώσσα και έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα μέσα από χρόνια συνεργασίας σε διαφορετικά έργα και για διαφορετικούς πελάτες.

 • Project manager: Οι υπεύθυνοι διαχείρισης έργου σχεδιάζουν το έργο ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα και τις απαιτήσεις προϋπολογισμού του πελάτη και συντονίζουν όλες τις διαδικασίες και τους πόρους που σχετίζονται με το έργο με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου. Οι project manager έχουν ένα γλωσσικό υπόβαθρο που τους καθιστά ιδανικούς για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός μεταφραστικού έργου και να είναι ευέλικτοι και ευαίσθητοι απέναντι στις ανάγκες των πελατών μας.

 • Τεχνολογία μετάφρασης: Χρησιμοποιούμε μια μεγάλη ποικιλία διαδεδομένων μεταφραστικών εργαλείων, μεταξύ των οποίων λογισμικό διαχείρισης έργων, λύσεις υποβοηθούμενης μετάφρασης, πλατφόρμες μηχανικής μετάφρασης και εξειδικευμένο λογισμικό. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν στο χειρισμό διαφόρων μορφών περιεχομένου και αρχείων, πάντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας και με στόχο τη διασφάλιση ακρίβειας και συνέπειας, την εξοικονόμηση χρόνου και τη βελτιστοποίηση του κόστους.

 • Μηχανική μετάφραση: Ανάλογα με το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές του πελάτη, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία αυτόματης μετάφρασης για την κάλυψη χρονικών περιορισμών και περιορισμών στον προϋπολογισμό, σε συνδυασμό με υπηρεσίες μετεπιμέλειας.

Πώς λειτουργεί

Ένα τυπικό μεταφραστικό έργο περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:
 • Προετοιμασία

  Αξιολογούμε τις απαιτήσεις του πελάτη, τον όγκο εργασίας, το διαθέσιμο υλικό αναφοράς και τα μεταφραστικά εργαλεία και ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα του έργου αναλόγως. Στη συνέχεια επιλέγουμε τους μεταφραστές που θα εργαστούν στο έργο με βάση την τεχνογνωσία, τις προηγούμενες αξιολογήσεις ποιότητας και τη διαθεσιμότητά τους, συντάσσουμε μια σύντομη περιγραφή του έργου που περιλαμβάνει όλες τις ειδικές οδηγίες για το έργο και διαμορφώνουμε το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας στο επιλεγμένο εργαλείο μετάφρασης, συνδέοντας τις σχετικές μεταφραστικές μνήμες και βάσεις ορολογίας για το έργο.

 • Μετάφραση

  Το περιεχόμενό σας ανατίθεται στους μεταφραστές με τα πλέον κατάλληλα προσόντα, οι οποίοι είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας-στόχου, πληρούν τα σχετικά κριτήρια ISO για επαγγελματίες μεταφραστές, έχουν κατάλληλη εμπειρία στο αντικείμενο και έχουν ελεγχθεί διεξοδικά κατά τη διάρκεια του κύκλου πρόσληψης.

 • Επιμέλεια

  Μετά τη μετάφραση, το περιεχόμενό σας ανατίθεται σε έναν διορθωτή (ονομάζεται επίσης ‘επιμελητής’) με τα κατάλληλα προσόντα που πληροί όλα τα παραπάνω κριτήρια για τους μεταφραστές και θα ελέγξει τη μετάφραση σε σχέση με το πρωτότυπο κείμενο για ακρίβεια, συνέπεια, καταλληλότητα ορολογίας, υφολογική συνοχή και πολιτισμική συνάφεια, καθώς και τυχόν παραλείψεις ή λάθη.

 • Διασφάλιση ποιότητας

  Ως τελευταίο βήμα, πραγματοποιούμε ελέγχους διασφάλισης ποιότητας στο μεταφρασμένο περιεχόμενο. Συνήθως πρόκειται για αυτοματοποιημένους ελέγχους που είναι ενσωματωμένοι στα εργαλεία μετάφρασης, οι οποίοι μπορούν να επαληθεύουν την ορθογραφία, τα σημεία στίξης, τους αριθμούς, τις ημερομηνίες και άλλες πραγματολογικές πληροφορίες, τη συμμόρφωση με τα γλωσσάρια ή τις λίστες ορολογίας και τη συνεπή χρήση όρων και φράσεων, μεταξύ άλλων.

 • Παράδοση

  Επιβεβαιώνουμε την ακεραιότητα όλων των αρχείων, προετοιμάζουμε τα παραδοτέα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη και τα αποστέλλουμε με τη συμφωνημένη μέθοδο παράδοσης, ενσωματώνοντας τυχόν τελικές παρατηρήσεις ή σχόλια από τη μεταφραστική ομάδα. Ο υπεύθυνος διαχείρισης παραμένει το κεντρικό πρόσωπο επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ενώ διαχειρίζεται και συντονίζει τις ομάδες που εργάζονται στο έργο και επιλύει απορίες και ζητήματα έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Τι μας διαφοροποιεί από τους άλλους

Διατηρούμε συμφωνίες συνεργασίας με μερικές από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως και έχουμε δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες τόσο με τοπικές όσο και με διεθνείς επωνυμίες. Έχουμε ποσοστό διατήρησης πελατών 95% και οι περισσότεροι νέοι πελάτες προέρχονται από συστάσεις άλλων πελατών και την καλή φήμη που έχουμε στην αγορά. Τι είναι λοιπόν αυτό που διαφοροποιεί τις υπηρεσίες μας;

Εργαζόμαστε με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη: Καθώς τα προϊόντα που μεταφράζουμε είναι τα κύρια διαπιστευτήριά μας στη σημερινή εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά, η ικανοποίηση των πελατών είναι η καλύτερη διαφήμιση των υπηρεσιών μας.

Εφαρμόζουμε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στις διαδικασίες: Πιστεύουμε ότι η επιτυχημένη τοπική προσαρμογή των προϊόντων προκύπτει από ορθές και αποτελεσματικές διαδικασίες.

Οι υπηρεσίες μας είναι προσαρμόσιμες: Κάθε έργο μετάφρασης/τοπικής προσαρμογής έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, επομένως δεν μπορούν να εφαρμοστούν «καθολικές» διαδικασίες. Κάθε έργο χρειάζεται ένα προσαρμοσμένο σύνολο υπηρεσιών.

Η μετάφραση απαιτεί ενδελεχή γνώση: Η επιτυχής υλοποίηση ενός μεταφραστικού έργου προϋποθέτει αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση γνώσης.

Η έγκαιρη παράδοση και η υψηλή ποιότητα είναι εξίσου σημαντικές: Οι βασικές ικανότητες, οι κατάλληλες δεξιότητες, ο σωστός προγραμματισμός και η χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας μπορούν να υπερνικήσουν την παραδοσιακή αντιπαράθεση μεταξύ του "χρόνου διάθεσης στην αγορά" και της "υψηλής ποιότητας".

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Να διατηρήσετε την εταιρική σας ταυτότητα σε όλες τις αγορές: Οι άρτιες, καλογραμμένες και τεχνικά ακριβείς μεταφράσεις είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσετε ξένες αγορές. Δείχνουν στο κοινό στο οποίο στοχεύετε ότι εστιάζετε στον πελάτη και προσέχετε την ποιότητα. 

Να πληρείτε τις νομικές απαιτήσεις για τη μετάφραση: Για ορισμένους τύπους προϊόντων (π.χ. ιατροτεχνολογικά προϊόντα), οι κατασκευαστές είναι νομικά υποχρεωμένοι να παρέχουν την τεκμηρίωση στη γλώσσα της αγοράς-στόχου. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μεταφράσετε το πλήρες φάσμα της τεχνικής σας τεκμηρίωσης εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού.

Να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα από τις επιστροφές προβληματικών μεταφράσεων για διόρθωση: Η ανάθεση του υλικού σας σε μια εταιρεία παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών θα σας εξοικονομήσει χρήματα μακροπρόθεσμα και θα αποφύγετε δαπανηρές καθυστερήσεις λόγω σφαλμάτων ή, ακόμη χειρότερα, μηνύσεις λόγω λανθασμένων οδηγιών.

Να αποφύγετε καταστάσεις όπου πρέπει να εξηγείτε ξανά και ξανά τις απαιτήσεις σας ή που πρέπει να διαχειριστείτε κατεστραμμένες μορφές αρχείων ή άλλα τεχνικά προβλήματα: Μπορούμε να χειριστούμε οποιαδήποτε μορφή αρχείου και να καλύψουμε όλες τις περίπλοκες ανάγκες σας, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, της διάταξης, των γραφικών και των χειρόγραφων ή σαρωμένων εγγράφων, και να παραδώσουμε τις μεταφράσεις σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμείτε. Επιπλέον, διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουμε τις περισσότερες προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά τη μετάφραση και γνωρίζουμε ποια ζητήματα μπορούν να επιλυθούν εσωτερικά και ποια θα πρέπει να παραπεμφθούν ξανά σε εσάς ώστε να μας δώσετε περαιτέρω πληροφορίες.

Ζητήστε προσφορά για το έργο σας, μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή ενημερωθείτε για τις μεταφραστικές λύσεις Trados.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, δείτε τις διαθέσιμες επιλογές στην ειδική ενότητα «Ευκαιρίες συνεργασίας».

Back to top
© ORCO S.A. Registered in Greece