ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η τοπική προσαρμογή λογισμικού είναι κρίσιμη για την προώθηση των προϊόντων σας σε ξένες αγορές και για την προβολή μιας ενοποιημένης και ισχυρής εικόνας για την επωνυμία σας.

Πώς θα διασφαλίσετε τη λειτουργική ακεραιότητα και την πολιτισμική καταλληλότητα του μεταφρασμένου λογισμικού σας

Η ORCO εξειδικεύεται στην τοπική προσαρμογή υλικού από το 1989, όταν μας ανατέθηκε το πρώτο μεγάλο μεταφραστικό έργο αυτού του είδους από την IBM. Από τότε, έχουμε αναλάβει έργα τοπικής προσαρμογής σε ιστότοπους, εφαρμογές, παιχνίδια και σε κάθε είδους λογισμικό επιχειρήσεων, παραγωγικότητας και λειτουργικών συστημάτων για πολλές διεθνείς επωνυμίες και εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τα κορυφαία ονόματα στον κλάδο της πληροφορικής.

Η τοπική προσαρμογή λογισμικού αποτελεί μια πιο σύνθετη διαδικασία από την απλή μετάφραση, καθώς απαιτείται τεχνογνωσία, εξειδίκευση, πολύ καλή γνώση της γλώσσας-στόχου, της τοπικής αγοράς και των τοπικών προτύπων και προδιαγραφών, αλλά και ακρίβεια και σχολαστικότητα.

Η τοπική προσαρμογή λογισμικού περιλαμβάνει την προσαρμογή πολιτισμικών στοιχείων στους κανόνες και τα πρότυπα της εκάστοτε αγοράς-στόχου. Κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος χρήσης πρέπει να αποδοθεί σωστά: Οι ημερομηνίες, η ώρα, τα νομίσματα, η χρήση του πληκτρολογίου, καθώς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την εκάστοτε τοποθεσία. Οι πολιτισμικοί κανόνες πρέπει να τηρούνται, όπως για παράδειγμα η χρήση ενικού/πληθυντικού ευγενείας ή οι προσφωνήσεις. Τα σύμβολα κράτησης θέσης που θα αντικατασταθούν αργότερα με κείμενο πρέπει να εισαχθούν στις κατάλληλες θέσεις και με την αντίστοιχη σύνταξη στις μεταφρασμένες συμβολοσειρές. Και όλα αυτά χωρίς να λάβουμε υπόψη τον περιορισμένο χώρο στον οποίο πρέπει να προσαρμοστεί το μεταφρασμένο κείμενο ή ότι συχνά η μετάφραση πραγματοποιείται χωρίς (ή με λιγοστές) συγκειμενικές πληροφορίες.

Η τοπική προσαρμογή ενός προϊόντος λογισμικού περιλαμβάνει συνήθως την τοπική προσαρμογή των στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (παράθυρα, μενού, μηνύματα, επεξηγήσεις) και της τεκμηρίωσης βοήθειας χρήστη, είτε πρόκειται για περιεχόμενο βοήθειας που προσφέρεται online είτε έντυπο.

Μπορούμε να σας στηρίξουμε από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού του προϊόντος και της στρατηγικής τοπικής προσαρμογής, μέσω της προετοιμασίας των υποδομών τοπικής προσαρμογής και της πλήρους τοπικής προσαρμογής του λογισμικού και της συνοδευτικής τεκμηρίωσης, μέχρι τον διεξοδικό έλεγχο των τελικών εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων της διόρθωσης σφαλμάτων και της γλωσσικής επιμέλειας εντός της χώρας.

Γιατί να μεταφράσετε το λογισμικό σας

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στους ανθρώπους αρέσει να ψωνίζουν στη γλώσσα τους: Αν θέλετε να πουλήσετε το προϊόν σας σε καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο, η καλύτερη προσέγγιση είναι η τοπική προσαρμογή, η οποία εφαρμόζεται και στο λογισμικό του προϊόντος σας.

Και ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να συνεργαστείτε με έναν επαγγελματία πάροχο γλωσσικών υπηρεσιών ώστε να διασφαλίσετε ότι όλες οι τοπικά προσαρμοσμένες εκδόσεις θα είναι πλήρως λειτουργικές και κατάλληλες για την αγορά στην οποία θέλετε να απευθυνθείτε. Δεν υπάρχει κάτι πιο επιζήμιο για την εικόνα της επωνυμίας σας από ένα προϊόν με κακή τοπική προσαρμογή που περιέχει λειτουργικά σφάλματα, λάθη, παράξενες ή παράλογες συντομεύσεις, συντετμημένο κείμενο και λεπτομέρειες που δεν ανταποκρίνονται στους γλωσσικούς κανόνες της εκάστοτε αγοράς.

Η διαφορά μεταξύ μιας κακής και μιας άριστης εμπειρίας χρήστη εξαρτάται από το πόσο εύκολα ταυτίζεται γλωσσικά και πολιτισμικά ο χρήστης με το προϊόν σας και πόσο εύκολος είναι ο χειρισμός του.

Η σωστή τοπική προσαρμογή λογισμικού μπορεί να ενισχύσει την εμπειρία χρήστη, να ενδυναμώσει την επωνυμία σας και να επεκτείνει τη βάση πελατών σας.

Τι περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία

Ένα σύνηθες έργο τοπικής προσαρμογής λογισμικού περιλαμβάνει τα εξής:

 • Πλήρη τοπική προσαρμογή όλων των στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (παράθυρα, μενού, μηνύματα, επεξηγήσεις)

 • Αλλαγή μεγέθους και προσαρμογή της διάταξης όλων των στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
 • Δημιουργία της έκδοσης του τοπικά προσαρμοσμένου λογισμικού
 • Πλήρεις λειτουργικούς και γλωσσικούς ελέγχους
 • Διόρθωση των γλωσσικών σφαλμάτων

Οι συνοδευτικοί πόροι, όπως τα αρχεία βοήθειας, τα στιγμιότυπα οθόνης και τα εγχειρίδια χρειάζονται επίσης τοπική προσαρμογή με ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια και τη συνέπεια ως προς τις οθόνες του τοπικά προσαρμοσμένου λογισμικού.

Ιδανικά, η διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργικό και γλωσσικό έλεγχο του λογισμικού, καθώς και διόρθωση σφαλμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση του λογισμικού σας και η σωστή εμφάνισή του σε κάθε αγορά-στόχο.

Τι προσφέρουμε

 • Φιλτράρισμα της επικοινωνίας μέσω ενός κεντρικού προσώπου για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου

 • Διαφάνεια και ακρίβεια σε κάθε βήμα της διαδικασίας
 • Εξειδίκευση στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, τις οποίες εγγυόμαστε βάσει του πλούσιου χαρτοφυλακίου μας σε έργα και πελάτες, έμπειρες ομάδες τοπικής προσαρμογής και τη χρήση των πιο πρόσφατων τεχνολογιών και εργαλείων τοπικής προσαρμογής λογισμικού
 • Κατανόηση της πολυπλοκότητας και των απαιτήσεων για κάθε τύπο λογισμικού
 • Ποικιλία επιλογών όσον αφορά τα εργαλεία τοπικής προσαρμογής λογισμικού
 • Διασφάλιση ποιότητας μέσω λειτουργικών και γλωσσικών ελέγχων, διόρθωσης σφαλμάτων, γλωσσικής επιμέλειας εντός της χώρας και δημιουργίας υφολογικών οδηγών και γλωσσαρίων για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Ζητήστε προσφορά για το έργο σας, μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή ενημερωθείτε για τις μεταφραστικές λύσεις Trados.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, δείτε τις διαθέσιμες επιλογές στην ειδική ενότητα «Ευκαιρίες συνεργασίας».

Back to top
© ORCO S.A. Registered in Greece