ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Χάρη στην έμπειρη ομάδα μας που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προσφέρουμε συμβουλές και πρακτικές λύσεις για την είσοδό σας σε νέες αγορές παγκοσμίως.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η εμπειρία της ORCO στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν η εταιρεία ξεκίνησε ως εταιρεία συμβούλων. Το εύρος υπηρεσιών κάλυπτε ολόκληρο το φάσμα της συμβουλευτικής επιχειρήσεων, από οργανωτικά προβλήματα έως την ψηφιοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, με εφαρμογή σε διάφορους κλάδους της αγοράς.

Χάρη στη νέα κατεύθυνση της εταιρείας προς τη μετάφραση και την τοπική προσαρμογή, επεκτείναμε αυτές τις υπηρεσίες για να προσφέρουμε συμβουλευτική επιχειρήσεων με στόχο την επέκταση της ορατότητας των προϊόντων και υπηρεσιών των πελατών μας στις διεθνείς αγορές. Η διαχείριση του περιεχομένου αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας, ειδικά μετά την παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων. Πλέον, κάθε επέκταση επαγγελματικού κύκλου πρέπει να στοχεύει στη διεθνοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ξένες αγορές. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ORCO μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τον στόχο σας, χάρη στην εμπειρία και τις καινοτόμες τεχνολογίες της.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η αναζήτηση και η διερεύνηση ευκαιριών για την είσοδο σε νέες αγορές, ειδικά σε ξένες αγορές, αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία, στην οποία ένα «εξωτερικό μάτι» ειδικά όταν συνδυάζεται με μια «εκ των έσω αντίληψη» των πραγμάτων μπορούν να συλλάβουν την καλύτερη δυνατή λύση, καθώς και τον τρόπο υλοποίησής της.

Προσφέρουμε ένα εύρος υπηρεσιών που διαφέρει αρκετά από τα συνηθισμένα πεδία δραστηριοτήτων με τα οποία ασχολούμασταν στο παρελθόν. Στόχος μας είναι να εστιάσουμε στην ίδια την επιχείρηση, με επίκεντρο το μάρκετινγκ, προσφέροντας την τεχνογνωσία μας και εφαρμόσιμες λύσεις, ώστε α) να αναπτυχθεί μια νέα στρατηγική μάρκετινγκ και β) να παρέχουμε τους τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους για να υλοποιηθεί αυτή η νέα στρατηγική.

Μαζί με τον πελάτη, σχεδιάζουμε μια στρατηγική για την επέκταση της επιχείρησής του μέσω της διεθνοποίησης των υπαρχόντων προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε προκαθορισμένες αγορές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Σε ένα παγκόσμιο πολύγλωσσο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι ιδέες μάρκετινγκ για να είναι ελκυστικές πρέπει να απευθύνονται στην αγορά-στόχο χρησιμοποιώντας το σωστό μέσο: την τοπική γλώσσα. Αυτό ονομάζεται «τοπική προσαρμογή».

Σε ένα παγκόσμιο πολύγλωσσο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι ιδέες μάρκετινγκ για να είναι ελκυστικές πρέπει να απευθύνονται στην αγορά-στόχο χρησιμοποιώντας το σωστό μέσο: την τοπική γλώσσα. Αυτό ονομάζεται «τοπική προσαρμογή».

Ο ρόλος μας είναι να συμβάλουμε στη μετατροπή της εικόνας του προϊόντος ή της υπηρεσίας του πελάτη, μεταφέροντας το προϊόν ή την υπηρεσία στη γλώσσα και με τα χαρακτηριστικά της εικόνας που είναι κατάλληλα για τις νέες αγορές στις οποίες ο πελάτης στοχεύει να εισέλθει, σύμφωνα με τη στρατηγική που έχει αποφασιστεί.

Τα διαθέσιμα εργαλεία μάρκετινγκ που ήδη χρησιμοποιούνται από την ομάδα μάρκετινγκ του πελάτη, όπως η τεκμηρίωση του προϊόντος, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα εγχειρίδια χρήσης, οι μπροσούρες, τα βίντεο κ.λπ., θα πρέπει να μεταφραστούν, να προσαρμοστούν και να αναπαραχθούν για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι πελάτες στις νέες αγορές. Πρόκειται για μια δύσκολη και δαπανηρή εργασία που μόνο επαγγελματίες και ειδικοί μπορούν να διεκπεραιώσουν. Εμείς μπορούμε να αναλάβουμε αυτήν τη διαδικασία, αλλά και να προσφέρουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία, στήριξη και συμβουλές, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να την κάνουν μόνοι τους.

Ο ρόλος μας είναι να συμβάλουμε στη μετατροπή της εικόνας του προϊόντος ή της υπηρεσίας του πελάτη, μεταφέροντας το προϊόν ή την υπηρεσία στη γλώσσα και με τα χαρακτηριστικά της εικόνας που είναι κατάλληλα για τις νέες αγορές στις οποίες ο πελάτης στοχεύει να εισέλθει, σύμφωνα με τη στρατηγική που έχει αποφασιστεί.

Τα διαθέσιμα εργαλεία μάρκετινγκ που ήδη χρησιμοποιούνται από την ομάδα μάρκετινγκ του πελάτη, όπως η τεκμηρίωση του προϊόντος, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα εγχειρίδια χρήσης, οι μπροσούρες, τα βίντεο κ.λπ., θα πρέπει να μεταφραστούν, να προσαρμοστούν και να αναπαραχθούν για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι πελάτες στις νέες αγορές. Πρόκειται για μια δύσκολη και δαπανηρή εργασία που μόνο επαγγελματίες και ειδικοί μπορούν να διεκπεραιώσουν.

Εμείς μπορούμε να αναλάβουμε αυτήν τη διαδικασία, αλλά και να προσφέρουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία, στήριξη και συμβουλές, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να την κάνουν μόνοι τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Με την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας, η διαχείριση και η εκτέλεση έργων τοπικής προσαρμογής γίνεται πλέον πιο αποτελεσματικά με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνικών που οδηγούν σε ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα.

Με την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας, η διαχείριση και η εκτέλεση έργων τοπικής προσαρμογής γίνεται πλέον πιο αποτελεσματικά, χάρη στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνικών που οδηγούν σε ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα.

Η συμβουλευτική λύσεων πληροφορικής είναι ένα πολύ ευρύ πεδίο. Η ORCO εξειδικεύεται στις λύσεις λογισμικού που απαιτούνται για την ανάληψη διαφόρων έργων μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής. Είμαστε εξοικειωμένοι με όλα τα απαραίτητα εργαλεία λογισμικού για την τοπική προσαρμογή προϊόντων και υπηρεσιών και έχουμε αναπτύξει μεθόδους για την προσαρμογή των εκάστοτε προϊόντων στις ανάγκες του πελάτη.

Χρησιμοποιούμε λογισμικό διαχείρισης έργων και εργαλεία τοπικής προσαρμογής, τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή διεξαγωγή έργων μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής. Χάρη στις δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο, μπορούμε να προσφέρουμε τεχνικές συμβουλές, εκπαίδευση και στήριξη στους πελάτες μας σχετικά με τον τρόπο υιοθέτησης και χρήσης τέτοιου είδους συστημάτων εντός της επιχείρησης.

Η συμβουλευτική λύσεων πληροφορικής είναι ένα πολύ ευρύ πεδίο. Η ORCO εξειδικεύεται στις λύσεις λογισμικού που απαιτούνται για την ανάληψη διαφόρων έργων μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής. Είμαστε εξοικειωμένοι με όλα τα απαραίτητα εργαλεία λογισμικού για την τοπική προσαρμογή προϊόντων και υπηρεσιών και έχουμε αναπτύξει μεθόδους για την προσαρμογή των εκάστοτε προϊόντων στις ανάγκες του πελάτη.

Χρησιμοποιούμε λογισμικό διαχείρισης έργων και εργαλεία τοπικής προσαρμογής, τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή διεξαγωγή έργων μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής. Χάρη στις δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο, μπορούμε να προσφέρουμε τεχνικές συμβουλές, εκπαίδευση και στήριξη στους πελάτες μας σχετικά με τον τρόπο υιοθέτησης και χρήσης τέτοιου είδους συστημάτων εντός της επιχείρησης.

Επίσης, από το 2000, εκπροσωπούμε στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ το πιο διαδεδομένο μεταφραστικό εργαλείο στην αγορά: Το Trados, ένα πολυδιάστατο λογισμικό για τη διαχείριση απαιτητικών έργων τοπικής προσαρμογής.

Ζητήστε προσφορά για το έργο σας, μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ή ενημερωθείτε για τις μεταφραστικές λύσεις Trados.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, δείτε τις διαθέσιμες επιλογές στην ειδική ενότητα «Ευκαιρίες συνεργασίας».

Back to top
© ORCO S.A. Registered in Greece