ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Με μια από τις πιο έμπειρες μεταφραστικές ομάδες στη Νότια Ευρώπη, υλοποιούμε με επιτυχία μια πληθώρα έργων μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής από διαφορετικούς κλάδους της βιομηχανίας, τα οποία παραδίδονται πάντα στην ώρα τους και εντός προϋπολογισμού.


ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ασχοληθεί με έργα για οργανισμούς και εταιρείες από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Διαθέτουμε ομάδες που ειδικεύονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι βιοεπιστήμες, η τοπική προσαρμογή λογισμικού, τα βιντεοπαιχνίδια, ο τεχνικός και κατασκευαστικός τομέας, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το μάρκετινγκ, η ηλεκτρονική μάθηση, ο τουρισμός και τα ταξίδια, μεταξύ άλλων. Ένα μεγάλο τμήμα της εταιρείας ασχολείται αποκλειστικά με έργα για δημόσιους φορείς, κυβερνητικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή η επιχειρησιακή δομή διασφαλίζει ότι το περιεχόμενό σας βρίσκεται στα χέρια ειδικών και ότι το έργο σας διεκπεραιώνεται από επαγγελματίες με σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία.

TECHNOLOGY

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
LIFE SCIENCES


ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
TECHNICAL & MANUFACTURING

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
GAMES & ENTERTAINMENT

ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
GOVERNMENT & PUBLIC SECTOR

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
RETAIL &<br>E-COMMERCE

ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Back to top
© ORCO S.A. Registered in Greece