Αίτηση Προσφοράς

Πληροφορίες επικοινωνίας:
 
 
Επωνυμία εταιρείας (*):
Πρόσωπο επικοινωνίας (*):
(Όνομα και επίθετο)
E-mail (*) :
Διεύθυνση & Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Φαξ:

Υπηρεσία που επιθυμείτε:
 
Προϊόν - υπηρεσία (*):
Σύντομη περιγραφή:
Όγκος (λέξεις):
Μορφή αρχείων:
Γλώσσα πηγή:
Γλώσσα στόχος:
Κλάδος προϊόντος (*):
Εάν επιλέξατε "Άλλο", περιγράψτε τον κλάδο:
Προθεσμία (*):
Σχόλια:
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

(*): Υποχρεωτικά πεδία.
 

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System