Επισκόπηση

Η ORCO ξεκίνησε ως εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών το 1983.   Για περισσότερα από 6 χρόνια, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούσαν το αποκλειστικό αντικείμενο της εταιρείας μέχρι το 1989, οπότε οι μεταφράσεις και ο εξελληνισμός (τοπική προσαρμογή) λογισμικού προστέθηκαν στο ευρύ φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών της.

 

Ως εταιρεία συμβούλων, η ORCO δραστηριοποιήθηκε και εξακολουθεί να δραστηριοποιείται σε διαφόρους τομείς επιχειρήσεων.  Το 1980, με την εμφάνιση αξιόπιστων και ταχύτατων ηλεκτρονικών υπολογιστών στις διεθνείς Αγορές, η ζήτηση για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικεντρώθηκε κυρίως στις εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις.   Συστήματα υπολογιστών και λογισμικού σχεδιάζονταν και προτείνονταν «κατά παραγγελία» ως συνολική λύση για τις ιδιαίτερες ανάγκες και εφαρμογές των συγκεκριμένων πελατών.   Επομένως, το έργο μιας συμβουλευτικής εταιρείας όπως η ORCO περιελάμβανε υπηρεσίες προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Επιπλέον, η μορφή διοίκησης επιχειρήσεων όφειλε και αυτή να αλλάξει αντίστοιχα, προκειμένου να εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα «ηλεκτρονικής διαχείρισης» βασισμένο στους υπολογιστές.   Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι διοικητικές υπηρεσίες όσο και οι λειτουργικές και παραγωγικές δομές των επιχειρήσεων έπρεπε να αλλάξουν ριζικά.   Προέκυψε έτσι η αναγκαιότητα για εκπόνηση μελετών εφικτότητας προκειμένου να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις οι νέες προσφερόμενες τεχνολογίες πληροφορικής.

 

Αυτά τα δύο πεδία δραστηριότητας, δηλαδή η παροχή επιχειρησιακών μελετών και συστημάτων πληροφορικής, αποτέλεσαν τους πρώτους τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας για την ανάληψη έργων εντός και εκτός Ελλάδας.   Αργότερα, μετά το 1989, με την εκτέλεση μιας σειράς έργων ελληνοποίησης λογισμικού για λογαριασμό μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών πληροφοριακών συστημάτων, οι δραστηριότητες της ORCO επεκτάθηκαν σημαντικά και περιέλαβαν συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της μετάφρασης και της τοπικής προσαρμογής λογισμικού.

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System