Μετάφραση και Τοπική Προσαρμογή

Μια πλήρης γκάμα μεταφραστικών υπηρεσιών

Η ORCO προσφέρει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών για εταιρείες και ιδιώτες που επιθυμούν να μεταφράσουν τα προϊόντα τους στα Ελληνικά και να τα προετοιμάσουν για προώθηση και διάθεση στην ελληνική αγορά.  Παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες μετάφρασης και εξελληνισμού:

 
Η μεθοδολογία μας

Το Τμήμα μετάφρασης και εξελληνισμού της ORCO σχεδιάζει και προσφέρει τις υπηρεσίες του χρησιμοποιώντας πέντε θεμελιώδεις αρχές. Ακολουθώντας αυτήν τη γενική μεθοδολογία, η ORCO έχει επιτύχει αξιόλογα αποτελέσματα όσον αφορά το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει, την ακόμα πιο υψηλή ποιότητα του προϊόντος που παραδίδει στον πελάτη και τη συνέπειά της όσον αφορά τους χρόνους παράδοσης. Αυτό άλλωστε βεβαιώνει και η μακροχρόνια συνεργασία μας με μεγάλες εταιρείες της αγοράς.

Η ικανοποίηση του πελάτη είναι ο τελικός στόχος: Καθώς τα μεταφρασμένα προϊόντα αποτελούν την καλύτερη απόδειξη των δυνατοτήτων μας στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά, η ικανοποίηση του πελάτη είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημά μας.

Οι υπηρεσίες πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του πελάτη: Κάθε έργο μετάφρασης έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να εφαρμόζονται "καθολικές" διαδικασίες. Κάθε έργο χρειάζεται το δικό του σύνολο διαδικασιών.

Η μετάφραση απαιτεί γνώσεις, ειδικές και γενικές: Κανένα έργο μετάφρασης δεν μπορεί να διεξαχθεί με επιτυχία χωρίς αποδοτική και συνεχή διαχείριση της γνώσης.

Η έγκαιρη παράδοση και η υψηλή ποιότητα είναι εξίσου σημαντικά στοιχεία: Όταν χρησιμοποιούνται οι απαραίτητες ικανότητες, οι κατάλληλες δεξιότητες, σωστός σχεδιασμός και επαρκής τεχνολογία, οι πιεστικοί χρόνοι παράδοσης δεν επηρεάζουν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η επιτυχία ενός μεταφρασμένου προϊόντος είναι αποτέλεσμα σωστών και αποτελεσματικών διαδικασιών: Ο προσεκτικός σχεδιασμός, η κατάλληλη προσαρμογή και η σωστή εφαρμογή και παρακολούθηση των διαδικασιών αποφέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Σε τελική ανάλυση, η εργασία μετάφρασης - εξελληνισμού είναι από τη φύση της μια εργασία που βασίζεται στη σωστή μεθοδολογία.

  • Plunet BusinessManager - Business und Translation Management System